Aktieinfo
+/- SEK Volym

OPERATIV UPPDATERING OMAN

2012-04-23T08:06:00 CET

Borr- och utvecklingsprogrammet fortsätter planenligt på Block 3 och 4 onshore Oman och produktionen är på rekordnivåer. Konstruktionsarbetet med större enheter och ytterligare pipelineutbyggnad gör stora framsteg.

På Farha Southfältet på Block 3 har sammanlagt 11 borrningar genomförts och färdigställts under första kvartalet 2012. Av dessa var fem prospekterings-/utvärderingshål i Barikformationen i tidigare ej borrade förkastningsblock. Dessa resulterade i upptäckten av tre nya oljeförande förkastningsblock. Två av borrningarna var torra. Per sista mars 2012 var sammanlagt elva olika förkastningsblock i produktion. Ytterligare förkastningsblock planeras att borras under 2012.

Fyra produktionshål har borrats och färdigställts i tidigare borrade förkastningsblock med syfte att öka produktionen. Två vatteninjiceringshål har också borrats och färdigställts.

Konstruktionsarbeten med det permanenta produktionssystemet fortsätter. Den första delen av pipelinen som förbinder Farha South med produktionsanläggningarna på Saiwan East färdigställdes i februari och har därefter varit i störningsfri produktion. Nya och större lagringstankar på Saiwan och en pipeline som förbinder Saiwan med Alamstationen, knutpunkten till den nationella omanska pipelinen, har byggts. Slutinstallationer pågår av denna pipeline, och före slutet av andra kvartalet beräknas olja kunna transporteras till Alam genom pipeline.

"Tethys har aldrig varit operativt starkare än nu. Med producerande tillgångar i två länder och med en väsentlig prospekteringspotential känner vi oss nu redo att lämna First North och siktar på listning på huvudmarknaden. Vår målsättning är att så snart som praktiskt möjligt, och senast inom 12 månader, ansöka om notering på Nasdaq OMX Nordic, " säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).