Aktieinfo
+/- SEK Volym

Bolagets historik

Tethys Oil grundades 2001 och erhöll sin första licens i Danmark 2002. Tethys har deltagit i ett antal projekt, och beroende på resultatet har vissa licenser lämnats medan andra utvecklats och ytterligare andra har tillkommit.

Produktionsutveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Genomsnittlig dagsproduktion under 2016 uppgår till 12 235 fat olja (före statens andel)
Tethys Oil lämnar utdelning och överför totalt SEK 4,00 per aktie till aktieägarna

2015

Genomsnittlig dagsproduktion överstiger 11 000 fat olja mot slutet av året (före statens andel)
Tethys Oil lämnar utdelning och överför totalt SEK 3,00 per aktie till aktieägarna

2014

Fyraårigt avtal avseende en reservbaserad kreditfacilitet om upp till MUSD 100
Obligationslån om MSEK 400 inlöst i förtid

2013

Nytt signifikant oljefynd i Lower Buah-reservoaren
Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ OMX Stockholm

2012

Bolaget investerade i indirekt ägande i oljeproducerande tillgångar i Litauen.
Tethys Oils intressebolag deltog i en utfarmning av Rietavaslicensen i Litauen till Chevron.
Permanent produktionssystem igång på Block 3 & 4 i Oman.
Produktionslicensen för Block 3 & 4 förlängdes till 2040.

2011

Bolaget förvärvade ytterligare en licens i Frankrike i Alès.

2010

Försäljning av 20 procent av Block 3 & 4 till Mitsui.
Produktion startade vid Block 3 & 4.

2009

Första borrningen på Block 3 & 4 Farha South-3 med Tethys Oil som partner.

2007

Återinträdesborrning av Jebel Aswad‑1 på Block 15 – Tethys Oil första ”våta” borrning, dvs då kolväten påträffas.
Förvärva av 50 procent av Block 3 & 4, Oman
Bolaget erhöll en prospekteringslicens på Gotland.

2006

Karlebo-1 i Danmark borrades, vilken var Tethys Oils första borrning som operatör.

2004

IPO och notering på First North.

2003

Förvärv av tre turkiska och en dansk prospekteringslicens.
Intressen i tre spanska prospekteringslicenser förvärvades.

2002

Bolaget erhöll sin första prospekteringslicens, onshore Danmark.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).