Kalendarium

Årsstämma 2019 planeras att hållas i Stockholm den 15 maj 2019

Rapport andra kvartalet 2019 (januari – juni 2019) den 13 augusti 2019

Rapport tredje kvartalet 2019 (januari – september 2019) den 5 november 2019

Rapport fjärde kvartalet 2019 (januari – december 2019) den 11 februari 2020

Rapport första kvartalet 2020 (januari – mars 2020) den 5 maj 2020

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).