Aktieinfo
+/- SEK Volym

Kalendarium

Rapport tredje kvartalet 2018 (januari – september 2018) den 6 november 2018

Rapport fjärde kvartalet 2018 (januari – december 2018) den 12 februari 2019

Rapport första kvartalet 2019 (januari – mars 2019) den 7 maj 2019

Rapport andra kvartalet 2019 (januari – juni 2019) den 13 augusti 2019

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).