Aktieinfo
+/- SEK Volym

Kalendarium

Årsredovisning 2018 beräknas finnas tillgänglig under första veckan i april 2019

Rapport första kvartalet 2019 (januari – mars 2019) den 7 maj 2019

Årsstämma 2019 planeras att hållas i Stockholm den 15 maj 2019

Rapport andra kvartalet 2019 (januari – juni 2019) den 13 augusti 2019

Rapport tredje kvartalet 2019 (januari – september 2019) den 5 november 2019

Rapport fjärde kvartalet 2019 (januari – december 2019) den 11 februari 2020

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).