Share info
+/- SEK Volume

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering april 2018

2018-06-07T08:30:00 CET

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2018 till 349 441 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 648 fat olja.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
----------------------------------------------------------------------------

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018 kl. 08:30 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Appendices

About Tethys Oil

Tethys Oil is a Swedish oil company with focus on onshore areas with known oil discoveries. Tethys Oil's core area is Oman, where the company holds 2P Reserves of 22 mmbo and 2C Contingent Resources of 17 mmbo and had an average oil production of 12,162 barrels per day from Blocks 3&4 during 2017. Tethys Oil also has onshore exploration licences in Lithuania and France and some production in Lithuania. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (TETY).