Share info
+/- SEK Volume

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering maj 2017

2017-06-21T13:10:00 CET

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2017 till 381 638 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 311 fat olja.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
--------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 13:10 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Appendices

About Tethys Oil

Tethys Oil is a mid sized Swedish oil company with focus on onshore areas with known oil discoveries. Tethys Oil's core area is Oman, where the company holds 2P reserves of 21.4 mmbo and has an oil production of about 12,000 barrels per day from Blocks 3&4. Tethys Oil also has onshore exploration licences in Lithuania and France and some production in Lithuania. The head office is located in Stockholm and the company's shares are listed on Nasdaq Stockholm (TETY).