Aktieinfo
+/- SEK Volym

Utdelning och inlösen

2018

Styrelsen har beslutat att föreslå Årsstämman att fatta beslut om en kontantutdelning två (2) kronor per aktie, att erläggas i två lika stora betalningar om vardera en (1) krona per aktie att utbetalas i maj respektive november 2018, samt ett inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie Aktie och en Inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för fyra (4) kronor per Inlösenaktie. Det motsvarar en total värdeöverföring till aktieägare om sex (6) kronor per aktie.

Inlösenförfarandet och utdelningen förutsätter godkännande vid Årsstämman i Tethys Oil, vilken planeras att hållas den 9 maj 2018.

Ladda ned en kort broschyr med mer information om inlösenförfarande här.

2017

Årsstämman 2017 beslutade om utdelning till aktieägarna av SEK 1.00 per aktie.

2016

Extra bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämma den 25 oktober 2016 fattade beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 3,00 SEK per aktie.

Ladda ned en kort broschyr med mer information om inlösenförfarande här.

Deklarationshjälp 2016

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid.

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets meddelande

Årsstämman 2016

Årsstämman 2016 fattade beslut om en kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie.

 2015

Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 fattade beslut om en kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie.

Årsstämman 2015 fattade också beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 2,00 SEK per aktie.

Deklarationshjälp 2015

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid.

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets meddelande

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).