Aktieinfo
+/- SEK Volym

Utdelning och inlösen

2018

Årsstämman i Tethys Oil beslutade den 9 maj 2018 om utdelning uppgående till två (2) kronor per aktie att erläggas i två lika stora betalningar i maj och november 2018 om vardera en 1,00 SEK per aktie. Avstämningsdagar för utdelningarna är 14 maj 2018 och 14 november 2018. Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning i november är 12 november 2018.

Årsstämman 2018 fattade också beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien löstes sedan i maj/juni 2018 in automatiskt för 4,00 SEK per aktie.

Ladda ned en kort broschyr med mer information om inlösenförfarande här.

Stämmokommuniké

Deklarationshjälp 2018

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid:

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets allmänna råd

2017

Årsstämman 2017 beslutade om utdelning till aktieägarna av SEK 1.00 per aktie.

2016

Extra bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämma den 25 oktober 2016 fattade beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 3,00 SEK per aktie.

Ladda ned en kort broschyr med mer information om inlösenförfarande här.

Deklarationshjälp 2016

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid.

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets meddelande

Årsstämman 2016

Årsstämman 2016 fattade beslut om en kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie.

 2015

Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 fattade beslut om en kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie.

Årsstämman 2015 fattade också beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 2,00 SEK per aktie.

Deklarationshjälp 2015

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid.

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets meddelande

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).