Aktieinfo
+/- SEK Volym

Extra Bolagsstämma 20 februari 2008

Extra bolagsstämma i Tethys Oil AB (publ) hölls onsdagen den 20 februari 2008, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Dokument

Kallelse finns här. Handlingar inför extra bolagsstämma Presentation från extra bolagsstämman (delvis på engelska) Kommuniké från extra bolagsstämman Protokoll från extra bolagsstämman

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).